MUDr. Hana Vaněčková


| 556 706 112 | Nový Jičín

| 556 808 626 | Kopřivnice

| mudr.anah@seznam.cz

IČO: 03649768
Oznámení o zpracování osobních údajů:

Nakládáme s vašimi osobními údaji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známým jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení upravuje způsob, jakým nakládáme s osobními údaji a zajistí vaši ochranu při zpracování vašich osobních informací.

Účel zpracování osobních údajů:

  • Poskytování lékařských služeb a péče
  • Administrativní účely spojené s vaším zdravotním záznamem
  • Komunikace ohledně odborných rad a zdravotních doporučení.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

  • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (poskytování lékařské péče).
  • Zpracování je nezbytné pro dodržení právních povinností, které vyplývají z lékařské praxe.
  • Souhlas pacienta.